Uncategorized

Bileog eolais agus Póstaer nua!

Seo bileog eolais agus póstaer nua atá deartha againn. Roinnigí iad ar bhur meáin shóisialta agus cuidigh linn an pobal a chur ar an eolas faoin obair thábhachtach seo. Má ta cóipeanna ag teastáil uaibh le scaipeadh go háitiúil, bígí i dteagmháil linn anseo!

Some new publicity material! Please share on your social media and help us spread the word about this important work. If you would like printed copies to distribute locally, please contact us here!

Ben Poster 20-11-17

Bileog 1 7-11-17Bileog 2 7-11-17

Tá PDF den phóstaer anseo: Póstaer 20-11-17Click for Poster PDF.

Tá PDF den bhileog le fáil anseo: Bileog 7-11-17/Click for information leaflet PDF.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s