Uncategorized

Comhartha bóthair nua – new road sign

Ag leanacht linn lenár n-iarrachtaí poiblíochta don phleanáil teanga, tá www.signz.ie atá lonnaithe anseo sna Rosa ag déanamh comhartha nua dúinn chun an scéal a scaipeadh. Tá an suirbhé pobail ar siúl anois agus beidh timirí ag dul chuig achan teach sa limistéar le ceistneoir. Tabharfaidh an ceistneoir seo deis do gach duine a dtuairimí faoi thodhchaí na Gaeilge sna Rosa a léiriú.

Continuing on with our publicity efforts, www.signz.ie who are located here in the Rosses are makign a new sign for us. Tá community questionnaire is now being distributed and a representative from the committee will be calling to every house in the language planning area with a copy. This will give everyone a chance to share their opinions about the future of Irish in the Rosses.

Leagan Signz

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s