Uncategorized

An Phobalscoil ag tacú leis an Phleanáil Teanga!

Tá ceann dár meirgí nua le feiceáil go brodúil taobh amuigh den phobalscoil ar an Chlochán Liath! Beidh timirí ón idirbhliain sa scoil sin ag scaipeadh cheistneoir an phobail ar thithe an limistéir sna seachtainí ata romhainn.

An mhí seo líonfaidh na daltaí ar fad (agus ranganna a cúig is sé sna bunscoileanna áitiúla) suirbhé speisialta fosta  le cumas teanga, tuairimí agus mianta s’acu i leith na Gaeilge a thomhas. Beidh sé seo mar chuid  thábhachtach den taighde atá ar siúl againn do Phlean Teanga na Rosann. ‘Sí an óige an todhchaí!

20180207_110322.jpgOne of our new banners is now proudly on display outside the Rosses Community College in An Clochán Liath (Dungloe). Transition year students from the school will be delivering the community questionnaire to all houses in the area over the coming weeks.

All students in the community school – as well as 5th and 6th classes in the area’s primary schools – will also be completing a special schools’ questionnaire this month. This will measure students’ attitudes, abilities and desires for Irish in the area and will be an important part of the research we’re doing for the Rosses language planning project.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s