Fúinne/About

Ag obair fa choinne bhuanú agus mhéadú na Gaeilge mar theanga phobail i Limistéar Pleanála Teanga na Rosann.

Tá ionadaithe ó ghrúpaí, coistí pobail agus eagraíochtaí áitiúla ar choiste Pleanála Teanga na Rosann.

Beidh muid ag castáil le achan ghrúpa, ghnó agus le pobal an pharóiste ar fad ó seo go deireadh na bliana le tuairimí agus moltaí an phobail a fháil le plean teanga éifeachtach a ullmhú.

Beidh muid ag iarraidh ortsa do chuid tuairimí fa choinne na Gaeilge sa cheantar a roinnt linn. Is fearr a éireoidh linn dá bharr na seirbhísí atá de dhíth orainn uilig a lorg in sna Rosa.

Working for the preservation and increase of Irish as a community language in the Rosses Language Planning Area.

Representatives will be calling on every house in the area and will be asking for your opinions regarding the Irish Language and how you think we can best help promote it in the area.

The language plan concerns all members of our community, regardless of whether or not you speak Irish.

We need you to share your opinion on the Irish language with us. In doing so we can seek the services that we all require in the Rosses.