Teagmháil/Contact

Líon amach an fhoirm thíos le teagmháil a dhéanamh linn / Contact us via the form below:

 

Más fearr leat, cuireann muid fáilte roimh chomhfhreagras ríomhphoist / Emails welcome if preferred:  ptnarosann@gmail.com

Nó ar an ghuthán/or phone 074 9522198

Nó fríd an phost chuig/or through post:

Coiste Pleanála Teanga na Rosann,

Ionad Teampaill Chróine,

Bóthar an tSéipéil,

An Clochán Liath,

Co. Dhún na nGall.