An Plean

Seo dréacht de na moltaí a bheas i bPlean Teanga na Rosann atá curtha ar fáil fá choinne chomhairliúchán poiblí a mhairfidh ón 18ú Bealtaine don 18ú Meitheamh 2019. Tá cóipeanna crua den dréacht seo ar fáil i leabharlann an Chlocháin Léith agus in Ionad an Mhachaire fosta. Más mian leat aon mholadh a dhéanamh faoi na bearta seo, déan teagmháil linn anseo. Déanfar leasuithe ar an dréacht seo bunaithe ar an aischothú agus na moltaí a fhaightear le linn na tréimhse comhairliúcháin seo agus cuirfear faoi bhráid Údarás na Gaeltachta é i mí Iúil.

Beidh cruinnithe poiblí datheangacha chun na moltaí seo a chur i láthair an phobail agus moltaí a lorg uafa  in Ionad Teampaill Chróine, An Clochán Liath ar an 17ú Meitheamh agus in Ionad an Mhachaire ar an 18ú Meitheamh. Beidh na cruinnithe ar siúl ag 19.00 agus beidh fáilte roimh chách.

Dréacht-draft de bearta Phlean Teanga na Rosann 18-5-19 (PDF – 1.6mb)

The PDF linked above is a draft version of the recommendations that will be included in the Rosses Area Language Plan that will be submitted to Údarás na Gaeltachta in July.  Hard copies of this draft are available in Dungloe library and in Ionad an Mhachaire. If you would like to make recommendations or to comment on the contents of this document, please contact us here. The plan will be amended based on the recommendations made during this month long period of public consultation.

Bilingual public meetings to discuss this draft will take place in Ionad Teampaill Chróine, Dungloe on 17th June and in Ionad an Mhachaire on the 18th, each at 19.00