Uncategorized

An Clochan Liath ainmnithe mar bhaile seirbhíse Gaeltachta – Dungloe named as “Gaeltacht service town”

Dungloe1.png

D’fhógair an roinn atá i gceannas ar chúrsaí Gaeltachta le gairid go bhfuil an Clochán Liath anois ainmnithe mar bhaile seirbhíse Gaeltachta. Faoi Acht na Gaeltachta 2012 ní hamháin go bhfuil pleananna teanga le scríobh ag pobail Ghaeltachta, ach beidh stádas faoi leith ag bailte áirithe a chuireann seirbhísí ar fáil do mhuintir na Gaeltachta. Cé go mbeidh go leor faoin bhaile sa phlean teanga atá á ullmhú againn faoi láthair , beidh plean faoi leith ag teastáil ó don Chlochán Liath féin amach anseo fosta. Beidh cruinniú le hionadaí ó Údarás na Gaeltachta faoina bhfuil i gceist leis seo in Ionad Teampaill Chróine Dé Máirt seo chugainn, 27ú Feabhra, agus tá tuilleadh faoin scéal sa Donegal Daily anseo: 

http://www.donegaldaily.com/2018/02/20/process-to-achieve-gaeltacht-service-town-status-for-an-clochan-liath-begins/

An Clochán Liath/Dungloe was recently announced by the Department responsible for the Gaeltacht as a Gaeltacht service town, a town given special status under the Gaeltacht Act 2012 for providing services to Gaeltacht residents. Although there will be lots regarding the town in the plan we are currently preparing, eventually an Clochán Liath will need its own plan for promoting Irish within the town per se. A representative from Údarás na Gaeltachta will talk about this process at a public meeting in Ionad Teampaill Chróine next Tuesday February 27th and there is more information in the link above to Donegeal Daily.