featured, na Rosa, pleanáil teanga

Sábhálaimis oifigí poist an limistéir – campaign to keep local post offices open

Mar a bheas cloiste ag go leor agaibh, tá baol ann go ndúnfar cuid de na hoifigí poist sa limistéar. Buille mór a bheadh anseo don phobal agus ar ndóiche, ní teanga go pobal! Tá eolas fa chuid de na feachtais len iad a choinneáilt foscailte anseo:

https://www.facebook.com/SaveLeitirPO/

https://www.donegalnow.com/news/burtonport-post-office-will-closed-year-end-unless-community-fights-back-says-cllr/244777

As many of you will have heard, it has been announced that some of the local post offices are set to close, although campaigns are being organised to resist this. As community vitality is so crucial to langugae planning, it is important that services such as these are kept in the area. The above links contain some information about the news and campaigns to keep them open.

post

na Rosa, pleanáil teanga

An phleanáil teanga ar bun go héifeachtach ag Gaeil Alban Nua – exemplary language planning in Nova Scotia

Seo físean iontach a thugann léargas ar an scéim máistear-printíseach, Bun is Barr, atá á reachtáil ag Gaeil Alban Nua i gCeanada – b’fhéidir go bhféadfaí plean den tsórt seo a reáchtáil sna Rosa amach anseo?!

Here’s a great video of the master-apprentice language learning scheme being applied in Nova Scotia in Canada, where a small community of native speakers of Scottish Gaelic survives. Maybe something similar could be run in Na Rosa in the future?!

Picture1
An Bradán Feasa: Brathach Ghaeil na hAlban Nua. The salmon of knowledge, the flag of Gaels in Nova Scotia
Uncategorized

Buntáistí an dátheangachais / Advantages of bilingualism

Ar ndóiche agus muid ag dul don obair seo faoin phleanáil teanga sna Rosa tá muid ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn siocar go gcreideann muid go bhfuil buntáistí móra ann do cheantar na Rosann de thairbhe a stádais agus a oidhreachta mar cheantar Gaeltachta. Ach ní thuigeann daoine i gcónaí cé chomh mór is atá na buntáistí a bhaineann leis an dátheangachas. Tá go leor taighde ann ó gach cearn den domhain a léiríonn na buntáistí seo, agus san fhíseán seo míníonn an tOllamh Antonella Sorace ó Ollscoil Dhún Éideann cuid de na firicí agus miotais a bhaineann le dátheangachas – go háiride don duine óg a fhaigheann an darna teanga sna luathbhlianta, bíodh sin sa bhaile nó i scoileanna tumoideachais. Gheobhaidh tú go leor cainteanna eile le hAntonella ar an ábhar seo ach a hainm a chuartú ar youtube.

Tá an tOllamh Sorace i gceannas ar an institúid Bilingualism Matters agus tá liosta acu de cheisteanna coitianta a bhíonn ag tuismitheoirí faoin dátheangachas anseo: http://www.bilingualism-matters.ppls.ed.ac.uk/parents-questions/frequently-asked-questions/

Those of us involved in language planning in the Rosses are committed to promoting Irish in the area on account of the wide variety of benefits (such as Údarás na Gaeltachta attracting Randox and the likes to the area, Irish as a “unique selling point” for tourism, and so on). But the full extent of the advantages of bilingualism are not always appreciated, even by Irish speakers. In this video Professor Antonella Sorace of the University of Edinburgh explains some of the facts and debunks some common myths to do with bilingualism. A quick youtube search will give you many videos of her giving talking about these matters in more detail.

Professor Sorace is head of the Bilingualism Matters centre in the University Edinburgh. The instiution’s website has an informative FAQ page that answers questions parents often have about bilingualism: http://www.bilingualism-matters.ppls.ed.ac.uk/parents-questions/frequently-asked-questions/ – well worth a look!

Uncategorized

Nuacht/News

Tá coiste Pleanála Teanga anois i mbun oibre faoi mar a leagtar amach in Acht na Gaeltachta 2012. agus beidh muid ag dáileadh ceistneoirí faoi stádas reatha agus chur chun cinn na Gaeilge sa cheantar ar achan teach sa limistéar sna míonnaí atá romhainn. Beidh muid ag súil go mór le bhur dtuairimí a chloisteáil!

Beidh an nuacht is déanaí ar fáil anseo i gcónaí: Nuacht/News

The Rosses Language Planning committee is now in the early stages of the language planning process as laid out in the Gaeltacht Act 2012. In the coming months we’ll be distributing questionnaires about the use and promotion of Irish to every house in the language planning area. We’re looking forward to hearing your thoughts!

The latest news will always be available here: Nuacht/News