Uncategorized

Gaeilge ar an Chlochán Liath á phlé ar ‘Barrscéalta’ / Use of Irish in an Clochán Liath discussed on Raidió na Gaeltachta

Ó tharla go bhfuil an Clochán Liath ainmnithe mar bhaile seirbhíse Gaeltachta, rinne RTÉ Raidió na Gaeltachta rud beag taighde ar líon na ngnólachtaí sa bhailea bhfuil Gaeilgeoirí líofa fostaithe iontu. I measc na dtorthaí a bhí acu, fuair siad amach go bhfuil ar a laghad Gaeilgeoir amháin ag obair in 70% de ghnónna an bhaile – rud a bheas ina chúnamh mór do rath an phleanála teanga sa cheantar agus sna limistéir eile máguaird. Phléigh cathaoirleach choiste pleanála teanga na Rosann, Helena Mhic Laifeartaigh, Ben Ó Ceallaigh, an comhairleoir pleanála teanga agus Séamas Ó Gallachóir ó Údarás na Gaeltachta torthaí an tsuirbhé ar Barrscéalta le gairid.

Beidh an podchraoladh ar fáil anseo gan mhoill (19ú Aibreán): https://www.rte.ie/rnag/barrscealta/

With An Clochán Liath being recently announced as a Gaeltacht service town, RTÉ Raidió na Gaeltachta recently conducted a survey on the use of Irish in businesses in the town. Amongst the results, the survey found that 70% of the town’s businesses employ at least one fluent Irish speaker, a fact which will be of huge assistance to the implementation of the language plan for the Rosses and the surrounding areas. The Rosses language planning committee chairperson, Helena Mhic Laifeartaigh, the area’s language planning consultant Ben Ó Ceallaigh, and Séamas Ó Gallachóir from Údarás na Gaeltachta recently discussed the survey on RnaG’s Barrscéalta.

Podcast will be available here (19th April): https://www.rte.ie/rnag/barrscealta/

Uncategorized

An Clochan Liath ainmnithe mar bhaile seirbhíse Gaeltachta – Dungloe named as “Gaeltacht service town”

Dungloe1.png

D’fhógair an roinn atá i gceannas ar chúrsaí Gaeltachta le gairid go bhfuil an Clochán Liath anois ainmnithe mar bhaile seirbhíse Gaeltachta. Faoi Acht na Gaeltachta 2012 ní hamháin go bhfuil pleananna teanga le scríobh ag pobail Ghaeltachta, ach beidh stádas faoi leith ag bailte áirithe a chuireann seirbhísí ar fáil do mhuintir na Gaeltachta. Cé go mbeidh go leor faoin bhaile sa phlean teanga atá á ullmhú againn faoi láthair , beidh plean faoi leith ag teastáil ó don Chlochán Liath féin amach anseo fosta. Beidh cruinniú le hionadaí ó Údarás na Gaeltachta faoina bhfuil i gceist leis seo in Ionad Teampaill Chróine Dé Máirt seo chugainn, 27ú Feabhra, agus tá tuilleadh faoin scéal sa Donegal Daily anseo: 

http://www.donegaldaily.com/2018/02/20/process-to-achieve-gaeltacht-service-town-status-for-an-clochan-liath-begins/

An Clochán Liath/Dungloe was recently announced by the Department responsible for the Gaeltacht as a Gaeltacht service town, a town given special status under the Gaeltacht Act 2012 for providing services to Gaeltacht residents. Although there will be lots regarding the town in the plan we are currently preparing, eventually an Clochán Liath will need its own plan for promoting Irish within the town per se. A representative from Údarás na Gaeltachta will talk about this process at a public meeting in Ionad Teampaill Chróine next Tuesday February 27th and there is more information in the link above to Donegeal Daily.

Uncategorized

Tuilleadh ó Raidió na Gaeltachta!

artworks-000032288476-ole9re-t500x500

Agallamh eile faoin Phleanáil Teanga sna Rosa a craoladh ar Bharrscéalta ar Raidió na Gaeltachta le gairid. Tá Róisín Ní Choistealbha, Ciara Ní Dhuibhir. timirí ó Phobalscoil na Rosann agus an múinteoir Seosamh Ó Ceallaigh agus Helena Mhic Laifeartaigh le cloisteáil ag an nasc seo: 

http://www.rte.ie/rnag/barrscealta/programmes/2018/0119/934527-barrscalta-d-haoine-19-eanir-2018/?clipid=102707505

Yet another interview covering language planning in the Rosses that was on RTÉ’s Raidió na Gaeltachta recently. Róisín Ní Choistealbha and Ciara Ní Dhuibhir, students from the Rosses Community School can be heard, along with teacher Seosamh Ó Ceallaigh and Helena Mhic Laifeartaigh, at the above link.

Uncategorized

Agallamh ar Adhmhaidin

RnaG.jpg

Seo agallamh a rinne Ben Ó Ceallaigh, comhairleoir pleanála teanga do limistéar na Rosann ar Raidió na Gaeltachta cúpla lá ó shin, Dé Máirt an 16ú Eanáir: 

https://rte.ie/r.html?rii=b17_21301528_2130_16-01-2018_

An interview with Ben Ó Ceallaigh, the language planning consultant working with Coiste Pleanála Teanga na Rosann, on Raidió na Gaeltachta’s Adhmhaidin last Tuesday.