PLEANÁIL TEANGA
NA ROSANN

Aimsigh. Foghlaim. Ceangal

Tacaíocht

Gnó

Aithnímid an ról lárnach a n-imríonn an gnó áitiúil i saol na Gaeltachta. Anseo, gheobhaidh tú áiseanna, naisc agus tacaíocht do do ghnó agus moltaí faoin dóigh is fearr an Ghaeilge a chur chun cinn I do ghnó…

Faigh amach cad atá ar siúl againn dár bpáistí óga áitiúla agus cad iad na dóigheanna a dtig leat tacaíocht a éileamh agus páirt a ghlacadh más tuismitheoir thú chomh maith!

Deiseanna

Foghlama

Níor chóir go mbeadh aon bhac ort maidir leis an fhoghlaim de. Sin an fáth go ndéanann muid ár n-iarracht deiseanna foghlama taobh istigh agus taobh amuigh den Chóras Oideachais a sholáthar dár bpobal áitiúil…

Cad é atá ar siúl?

Cuid de na himeachtaí atá ar siúl sa cheantar faoi láthair

Rang Gaeilge

Cuir snas ar do Ghaeilge lenár ranganna nó cláraigh mar chuid dár rang TEG.

Tuistí agus Tachráin

Seirbhísí cúram leanaí, réamhscolaíochta agus tacaíochta teaghlaigh, lena n-áirítear seirbhísí tacaíochta teanga.

Club obair Bhaile

Club Óige iomlán Gaeilge ar siúl ar an Chlochán Liath gach Luan go dtí Aoine. Bíonn fáilte roimh cách.

Seachtain na Gaeilge

Cuir síos gairid ar an imeacht agus cá háit a bhfuil sé ar siúl. Cé a bhfuil an imeacht seo dírithe orthu

Íoslódáil
Doiciméid Thábhachtacha

Agus muid ag fanacht, seo chugaibh thíos roinnt cáipéisí tábhachtacha ag baint le LPT Na Rosann

Plean teanga

Baile Seirbhíse Gaeltachta An Chlocháin Léith – Geimhreadh 2020

Macalla Cholmcille

Leis an gearrscannán seo, Macalla Colmcille, faigheann muid dearcadh úr faoin naomh cáiliúil, ag amharc air mar ealaíontóir, agus duine fior-fhísiúil.

Comórtas Reatha na Gaeltachta 2022

Don dtríú bliain as a chéile, tá Oifigigh Pleanála Teanga na Gaeltachta ag eagrú Chomórtas Reatha na Gaeltachta, le fáil amach cén pobal Gaeltachta is aclaí in Éirinn.

Preas Ráiteas

Íoslódáil an Preas Ráiteas don ocáid seo thíos:

Lean muid ar na Meáin!

Tá LPT Na Rosan beo ar Facebook, Instagram agus Twitter

nó…