Seirbhísí na n-Óg

An seo, gheobhaidh tú eolas faoi Seirbhísí cúram leanaí, réamhscolaíochta agus tacaíochta teaghlaigh, lena n-áirítear seirbhísí tacaíochta teanga.

Play Matters

Tugann Playmatters tacú do thuismitheoirí a phaistí a thógáil chun saoil shásta, sasúil a bheith acu. Bíonn ‘Cuideachta na Céadainne’ ar siúl achan Chéadaoin’ taobh amuigh de theach Biddy ó 10:30 am go dtí ám lóin. Tá siad ag súil le Leabharlann Bréagáin a thosnú gan mhoill. Cuirtear fáilte roimhe theaghlaigh ar bheagán gaeilge.

Club Óige

Club Óige iomlán Gaeilge ar siúl ar an Chlochán Liath gach Luan go dtí Aoine. Bíonn fáilte roimh cách.

Tuairmí na bpáistí

“A review from a student who benefited from your workshops. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Student Name
“A review from a student who benefited from your workshops. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Student Name
“A review from a student who benefited from your workshops. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Student Name
GA